Mzdy a personalistika

Aké služby Vám vieme ponúknúť?

Mzdy a personalistika:

  • Mesačné spracovanie miezd
  • Mesačné výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • Štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
  • Ročné hlásenie o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancov
  • Vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd
  • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do poisťovní
  • Mzdové a personálne poradenstvo

Zakladáme aj nové spoločnosti s ručením obmezeným Vypracujeme spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu a pripravíme všetky potrebné dokumenty.